Školski portal -  Portal za nastavnike

Školski portal je osmišljen s ciljem da se nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i drugim subjektima u obrazovanju približi informatički svijet i njegove mogućnosti i omogući da korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) doprinesu kvalitetu nastave. 
Nastavnici na portalu mogu objavljivati svoje radove i predavanja, razmjenjivati znanja, iskustva i ideje, ujedno razvijajući IKT vještine i stručne kompetencije. Korisnicima portala omogućena je laka pretraga i preuzimanje (download) didaktičkog softvera. 

Na Školskom portalu objavljuju se opšte aktuelnosti iz oblasti obrazovanja, kao i one iz posebnih kategorija  koje se odnose na bezbjednost djece na internetu, inkluzivno i predškolsko obrazovanje. Korisnici imaju pristup velikom broju tzv. open source sadržaja, Majkrosoftovih (Microsoft) i drugih besplatnih programa i alata primjenjivih u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Uz to, portal sadrži odjeljke Dokument centar, Forum i Korisni linkovi.

Dokument centar nudi dokumenta koja korisnicima mogu pomoći u svakodnevnom radu, kao što su didaktički softver za razne nastavne predmete, opšti dokumenti, priručnici i propisi (zakoni i pravilnici). 
Forum je namijenjen IKT koordinatorima, kako bi kroz razmjenu mišljenja i iskustava doprinijeli boljem održavanju računarske opreme, mreže i interneta u školama, a time i pozitivnim promjenama u obrazovanju. 
Stranica Linkovi sadrži korisne adrese sličnih portala u zemlji i okruženju, linkove vezane za nastavne predmete i razne zanimljivosti iz sfere informacionih tehnologija i nastavno-edukativnog rada. 
Stranica Bezbjednost djece na internetu sadrži uputstva, savjete, TV emisije i druge materijale koji se bave ovom važnom temom, a rezultat su rada s djecom kroz razne projekte u školama.

Stranice Inkluzivno obrazovanje i Predškolsko obrazovanje pružaju uvid u publikacije, primjere dobre prakse i ideje za rješavanje raznih dilema i izazova koji se odnose na ova dva područja obrazovno-vaspitne djelatnosti. 
Na stranici Besplatni alati predstavljeni su brojni korisni programi za rad s učenicima. Uz opis namjene za koju se svaki od ovih programa može koristiti, korisnicima su dostupni i linkovi za njihovo preuzimanje i uputstva za instalaciju. Cilj ove stranice jeste da se poveća primjena IKT-a u nastavi i da se ona stalno unapređuje upotrebom raznih didaktičkih softvera.

Portal UčiDoma

Na sajtu www.ucidoma.edu.me dostupni su nastavni video-materijali snimani za vrijeme pandemije COVID-a-19. Sadržaji su razvrstani po nivou obrazovanja, razredu i nastavnom predmetu/modulu. Na portalu su dostupni i sadržaji koji se odnose na pripremu učenika za eksterne provjere znanja, maturske i stručne ispite. U saradnji s Britanskim savjetom u Crnoj Gori, snimljeni su i objavljeni sadržaji o razvoju kritičkog mišljenja, rješavanju problema i korišćenju mikroračunara u nastavi (tzv. mokrobit uređaja). Na portalu se objavljuju i sadržaji iz oblasti bezbjednosti.

Europass dokumenti

europasscrnagora.me

marija.cimbaljevic@mps.gov.me

nada.vuksanovic@mps.gov.me

Ministartstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je izradilo web portal europasscrnagora.me radi boljeg upoznavanja građana Crne Gore sa Europass dokumentima (Europass CV, Europass jezički portfolio, Europass mobilnost, Europass dopuna diplomi, Europass dopuna sertifikatu)

Europass je skup pet dokumenata namijenjen evropskim građanima radi predstavljanja stečenih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija na jasan, uporediv i pouzdan način. Shodno Zakonu o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, Ministarstvo prosvjete, nauke, kultura i sporta donijelo je Pravilnik o sadržaju i obrascu Europass dokumenata i načinu njihovog popunjavanja. Obrasci Europass dokumenata su sastavni dio ovog Pravilnika. Radi boljeg upoznavanja građana Crne Gore s Europass dokumentima (Europass CV, Europass jezički portfolio, Europass mobilnost, Europass dopuna diplomi, Europass dopuna sertifikatu), Ministarstvo prosvjete izradilo je veb-portal, www.europasscrnagora.me.

Europass dokumenti olakšavaju mobilnost širom Evrope radi realizacije cjeloživotnog učenja. Na ovaj način doprinosi se razvoju kvalitetnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Europass inicijativa istovremeno olakšava mobilnost radi stručnog usavršavanja u različitim oblastima u cijeloj Evropi.

Navedeni dokumenti su besplatni i osmišljeni u standardizovanom obliku radi olakšane uporedivosti i priznavanja stečenih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija u cijeloj Evropi. Namijenjeni su pojedincima, kompanijama i svim ustanovama koje žele na bilo koji način da učestvuju u projektima mobilnosti i cjeloživotnog učenja. 

Skup ovih dokumenata proizišao je iz potrebe da se širom Evrope olakša obrazovna i radna mobilnost i prevaziđu različitosti koje se odnose na različita geografska područja, kulturne zajednice i obrazovne sisteme. Dokumenti Europassa smatraju se vrlo važnim sredstvom za postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva i značajno doprinose transparentnosti kvalifikacija i kompetencija, a posebno su korisni pojedincima koje zanima stalan ili privremeni rad u inostranstvu, stručno usavršavanje ili sticanje novih akademskih iskustava. Dokumenti Europassa pružaju mnoštvo prednosti ne samo osobama koje traže posao ili žele da se dodatno školuju, već i poslodavcima koji, služeći se njima, dobijaju uvid u sposobnosti potencijalnih zaposlenih na jednostavan, pregledan i razumljiv način. 

Zahvaljujući ovim uslugama, namijenjenim svim evropskim građanima, osobe raznih profila dobijaju priliku da rade i uče u cijeloj Evropi. Ovim se omogućava kretanje iz jedne zemlje u drugu ili unutar različitih sektora u privredi i obrazovanju.

Europass dokumenti obezbjeđuju snažnu povezanost između obrazovanja, osposobljavanja i privrede, ostvarujući stalnu relevantnost i razumijevanje potrebnih vještina i kvalifikacija. 

Dokumenti podstiču studentsku i radnu mobilnost i omogućavaju povećanu konkurentnost na evropskom tržištu rada. Osim navedenog, Europass je otvoren sistem koji podstiče razvoj evropskih politika obrazovanja i osposobljavanja, povećava zapošljivost mladih i osigurava povezanost i relevantnost srodnih evropskih programa i aktivnosti u ovim područjima.

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore

ikces.me

m.nikcevic@eprd.pl

+382 20 408 937

Projekat „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore” sufinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz IPA 2 Program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Projekt je dvogodišnji i sprovodio se od 31. 8. 2019. do 30. 8. 2021. godine, u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja osnovnog i srednjeg obrazovanja, podrške inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika, te radi osiguranja kvaliteta na nivou osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Izrada Crnogorskog okvirnog programa ključnih kompetencija centralna je aktivnost prve faze projekta. Okvir identifikuje osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje relevantnih za obrazovni sistem Crne Gore, daje njihove definicije i ishode koje učenici i studenti treba da postignu po obrazovnim nivoima. Okvir je i polazište za sve ostale aktivnosti projekta, za dalji razvoj koncepata i obuka, ali je istovremeno i pretpostavka strukturirane integracije ključnih kompetencija u sve nivoe obrazovnog sistema Crne Gore.

Kroz projekat, na bazi Okvira, razvijeni su Indikatori za praćenje integrisanosti ključnih kompetencija u školsko učenje, koji će služiti nadzornicima i savjetnicima za osiguranje kvaliteta da prate razvoj ključnih kompetencija i Program razvoja i integracije ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore, strateški dokument koji definiše djelovanje svih aktera obrazovnog sistema u trogodišnjem periodu, kao i Program obuke za direktore škola i nastavnika, te obuka za 360 članova školskih timova, 900 nastavnika razredne nastave i 960 nastavnika MINT (engl. STEM) predmeta. Sve će to biti osnova za razvijanje daljih koncepata osiguranja kvaliteta ključnih kompetencija, te za novi načini vanjskog vrednovanja obrazovanja, uključujući izradu kombinovanih ispitnih pitanja, kako bi se fokus usmjerio na sticanje funkcionalnih znanja. Osim što bi značajno doprinijele ispunjenju projektnih ciljeva, navedene i druge projektne aktivnosti trebalo bi da predstavljaju solidnu osnovu za samoodrživ razvoj ključnih kompetencija u obrazovnom sistemu Crne Gore, nakon završetka ovog projekta.   

Partneri projekta:                             

- Ministarstvo prosvjete Crne Gore
- Zavod za školstvo Crne Gore
- Centar za stručno obrazovanje Crne Gore
- Ispitni centar Crne Gore
- Univerzitet Crne Gore, posebno: Filozofski fakultet, Filološki fakultet i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore
- Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore
- Osnovne (166) i srednje (56) škole u Crnoj Gori