Školsko digitalno okruženje za rad i učenje na daljinu

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, u saradnji s predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, realizovalo je program namijenjen primjeni alata za onlajn kolaboraciju i učenje (Microsoft 365) i unapređenje Informacionog sistema obrazovanja (MEIS) kroz razvoj elektronskih usluga.

Kreiran je koncept i okvir za rad škola na daljinu baziran na Microsoft 365 usluzi, koji omogućava realizaciju svih školskih aktivnosti u sigurnom i inkluzivnom digitalnom okruženju

Digitalna škola (PDF)

Realizovan je set obuka za korišćenje aplikacije Microsoft Teams u nastavi kojim je obuhvaćen određeni broj nastavnika iz svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori;

Kao vid podrške školama, kreirana su i video-uputstva za ICT koordinatore, nastavni kadar, učenike i roditelje za korišćenje programa Microsoft Teams u uslovima rada na daljinu.

Teams video uputstva

Šta je Microsoft Teams učionica?

Organizacija nastave i učenja na daljinu u školama bazirana je na programu Microsoft Teams. Teams virtuelna učionica je digitalno okruženje za komunikaciju i saradnju koje omogućava jednostavnu i efikasnu interakciju svih članova školskih timova. Pored zakazivanja i održavanja online časova, nastavnik može s učenicima podijeliti sve potrebne materijale za učenje i dati im detaljna uputstva za samostalni rad u okviru virtuelnog odjeljenja, uz mogućnost dijeljenja različitih multimedijalnih sadržaja, zadavanja domaćih zadataka, testova, kao nastavnih materijala u Digionici, kojima se može pristupiti direktno iz programa Teams.

Preuzimanje programa za različite platforme

Teams je moguće koristiti u Windows, MacOS, Linux, Android i IOS okruženju.

Veb-verziju Teamsa moguće je koristiti iz bilo kog savremenog internet pregledača (Chrome, Edge, Firefox…):

Windows

Desktop verzija Microsoft Teamsa omogućava korišćenje svih mogućnosti programa, uz visok nivo integracije s drugim Microsoft 365 uslugama.

Android

Preuzimanjem besplatne aplikacije iz Google prodavnice omogućava se pristup programu Teams, uz pomoć pametnog telefona koji pokreće Android 8 ili noviji.

Apple ioS

Preuzimanje besplatne aplikacije s Apple prodavnice je brzo i jednostavno, a omogućava upotrebu programa Teams na iPhone, iPad i iPod Touch.

Za korišćenje programa Microsoft Teams na bilo kom podržanom uređaju potrebno je koristiti Microsoft Microsoft 365 nalog koji kreira škola ili vrtić, i koji se koristi za sve servise Digitalne škole.

Korisnički nalog uvijek je u formatu:  korisnik@ustanova.edu.me 
Za kreiranje i održavanje korisničkih naloga u školama nadležan je ICT koordinator.

_

Video uputstva za korišćenje programa Teams

Uputstva za upravu

Microsoft 365 i Microsoft Teams u školi

Uputstva za ICT koordinatore

Koraci u postupku kreiranja tima
Kanali u Microsoft Teams timovima
Kreiranje korisničkog naloga za nastavnike u Microsoft 365 Education
Podešavanje jezika Microsoft 365
Praćenje školskih aktivnosti u Microsoft 365 centru za bezbjednost

Kreiranje korisničkog naloga i dodavanje licence korisniku

Uputstva za odjeljenske starješine i nastavnike

Dodavanja članova u tim odjeljenja u programu Microsoft Teams

Komunikacija u Teams učionici
Kreiranje zadataka za učenike u programu Microsoft Teams
Kreiranje i zadavanje testova učenicima u programu Microsoft Teams
Pregledanje i ocjenjivanje zadataka u programu Microsoft Teams
Zakazivanje sastanaka u programu Microsoft Teams
Objave i obavještenja u programu Microsoft Teams
Komunikacija putem tekstualnih poruka u programu Microsoft Teams
Korišćenje dokument centra u programu Microsoft Teams
Anketna pitanja za učesnike tokom sastanka
Prikazivanje PowerPoint prezentacije tokom Teams sastanka
Korišćenje bijele table u programu Teams
Rad u grupama tokom Microsoft Teams sastanaka i časova
Podešavanja i kontrola sastanaka u programu Microsoft Teams
Pohvale u Teams-u

Uputstva za učenike i roditelje

Microsoft 365 i Microsoft Teams - Prvi koraci
Osnovna podešavanja programa Microsoft Teams
Slanje zadatka nastavniku u programu Microsoft Teams - postojeći dokument
Slanje zadatka nastavniku u programu Microsoft Teams - novi dokument